CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN SÒNG BẠC

Trang chủ » Đồ xóc đĩa» BÁT BỊP

BÁT BỊP

Mã SP: BTH20m
Giá bán: 8.500 K
Bát tàng hình, sạc từ không dây + M.hình mầu Nokia625: 20m
Mã SP: BTH20m
Giá bán: 8.500 K
Gồm: 01 bát + 01 Màn hình mầu nokia 625 + 01 Báo rung + 01 Đế sạc bát không dây

- Bát: Trôn bát không tang, soi đèn xuyên sáng, chịu nước sôi, trôn không nóng...
Phát sóng số 2480HGz (tần riêng), dò sóng tự động kết nối màn hình.
Điều khiển mở mắt, Tiết kiệm Pin >300 cái bấm ~ T.gian dụng >1ngày
Sạc từ không dây.
- Màn hình mầu điện thoại, Khuếch xa 20m. Sạc điện thoại. dò sóng tự động
- Báo rung 315, xa 40m
Mã SP: BTH40m
Giá bán: 8.500 K
Bát tàng hình, sạc từ không dây + M.hình mầu 2.5
Mã SP: BTH40m
Giá bán: 8.500 K
Gồm: 01 bát + 01 Màn hình mầu 2.5" +01 Báo rung + 01 Đế sạc bát không dây

- Bát: Trôn bát không tang, soi đèn xuyên sáng, chịu nước sôi, trôn không nóng...
Phát sóng số 2480HGz (tần riêng), dò sóng tự động kết nối màn hình.
Điều khiển mở mắt, Tiết kiệm Pin >300 cái bấm ~ T.gian dụng >1ngày
Sạc từ không dây.
- Màn hình mầu 2.5", Khuếch xa 40m. Sạc điện thoại. dò sóng tự động
- Báo rung 315, xa 40m
Mã SP: bth1280
Giá bán: 6.500 K
Bát tàng hình, sạc chân kim + M.hình Nokia1280i: 20m
Mã SP: bth1280
Giá bán: 6.500 K
Gồm: 01 bát + 01 Màn hình đen trắng 1280/ khếch 40m 1.5" + 01 Báo rung + 01 sạc bát

- Bát: Trôn bát không tang, soi đèn xuyên sáng, chịu nước sôi, trôn không nóng...
Phát sóng số 2480HGz (tần riêng), dò sóng tự động kết nối màn hình.
Điều khiển mở mắt, Tiết kiệm Pin >300 cái bấm ~ T.gian dụng >1ngày
Sạc chân kim = ĐaNăng/ sạc dự phòng
- Màn hình đen trắng nokia1280 / Khuếch xa 40m. Dò sóng tự động
- Báo rung 315, xa 40m
Gọi ngay: 094 319 3333